Одржали смо предавање у МЗ Слана Бара у Новом Саду

Дана 19. октобра 2018. године, одржали смо предавање у циљу упозоравања на погубну штетност злоупотребе психоактивних супстанци у МЗ Слана Бара у Новом Саду.