Контакт

Канцеларије

НОВИ САД
Шафарикова 39/14, 21000 Нови Сад

Телефони

.
Нови Сад: +381 (0)21 544 708

Мејл адреса

БЕОГРАД
Краљице Наталије 76, 11000 Београд

.
Београд: +381 (0)64 851 57 42

Остале информације:

За ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ о заједници као и условима уласка,
припреме и свега осталог молимо позовите прво неку од канцеларија :

  021 544 708 – Нови Сад
  064 851 57 42 – Београд

Остале информације:

ИНФОРМАЦИЈЕ О ШТИЋЕНИЦИМА заједнице који се налазе у некој од кућа,
можете добити позивом неког од одговорних лица:

РАДНО ВРЕМЕ КАНЦЕЛАРИЈА

у Новом Саду:
понедељак – петак
од 09:00 до 15:00 часова

у Београду:
уторак и четвртак
од 18:00 до 21:00 часова

Андреја
Координатор
+381 64 800 26 30
andreja@zemljazivih.info

Марина
Васпитачица
+381 64 851 56 59
marina@zemljazivih.info

Дејан
Васпитач
+381 064 641 65 28
dejan@zemljazivih.info

Јовица
Васпитач
+381 64 851 59 43
jovica@zemljazivih.info