Утисци ученика средњих школа о филму „Шта је људима немогуће, Богу је могуће – Светло у тами“

Најновији филм о „Земљи живих“ под називом: „Шта је људима немогуће, Богу је могуће – Светло у тами“ резултат је стваралачких и радионица арт-терапије које се спроводе у терапијским заједницама „Земље живих“ (мушка кућа на Ченеју и женска кућа у Сланкаменачким Виноградима). Филм приказује виртуелни, медијски конструисани дијалог између бивших штићеника „Земље живих“, дакле људи који су победили болест зависности и остварили се у свету и друштву, и штићеника који су тренутно у програму психо-социјалне рехабилитације и ресоцијализације у терапијским заједницама „Земље живих“.

Објављујемо радове и коментаре средњошколаца:

Најновији филм о „Земљи живих“ под називом: „Шта је људим немогуће, Богу је могуће – Светло у тами“ резлтат је стваралачких и радионица арт-терапије које се спроводе у терапијским заједницама „Земље живих“ (мушка кућа на Ченеју и женска кућа у Сланкаменачким Виноградима). Филм приказује виртуелни, медијски конструисани дијалог између бивших штићеника „Земље живих“, дакле људи који су победили болест зависности и остварили се у свету и друштву, и штићеника који су тренутно у програму психо-социјалне рехабилитације и ресоцијализације у терапијским заједницама „Земље живих“.

Штићеници и штићенице терапијских заједница „Земље живих“: мушке куће на Ченеју и женске куће у Сланкаменачким Виноградима; учестовали су у реализацији видео рада, својеврсног видео документа у којем су личним примерима илустровали терапијске технике и активности којима се спроводи њихова рехабилитација и ресоцијализација. Са друге стране бивши штићеници и штићенице „Земље живих“ сведочили су своја искуства по завршетку програма рехабилитације и ресоцијализације: поново укључивање у друштво и реалан живот са акцентом на њихову евентуалну дискриминацију.

На тај начин овај видео документ представља својеврсни дијалог узмеђу бивших зависника успешно рехабилитованих и ресоцијализованих, и штићеника који су тренутно у програму.

Реализацију филма помогли су: Влада Републике Србије – Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у оквиру јавног конкурса „Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији за 2021. годину“; и Градска управа за спорт и омладину – Канцеларија за младе.

Филм је препоручен и послат на адресе новосадских, као и средњих школа у већим војвођанским градовима (Бачка Паланка, Сомбор, Кикинда, Рума), са предлогом да га погледају ученици 3. и 4. разреда на неком од часова адекватних наставних програма („Верска настава – Православни катихизис“, „Грађанско васпитање“, „Језик, медији и култура“, „Уметност и дизајн“, „Спорт и здравље“, „Примењене науке“, „Социологија“, „Психологија“ или „ЧОС“), са посебном молбом да ученици и виду есеја у слободној форми искажу своје утиске и размишљања на тему болести зависности и дискриминације зависника, те да нам своје радове (могу бити и анонимни) проследе као вид рецепције филма.

Најновији филм о „Земљи живих“ под називом: „Шта је људим немогуће, Богу је могуће – Светло у тами“ можете погледати овде: