Градска управа за спорт и омладину подржала наш пројекат „Лековите речи“

У складу са Програмом реализације Локалног акционог плана политике за младе, Градска управа за спорт и омладину – Канцеларија за младе Града Новог Сада је у 2022. години подржала наш пројекат „Лековите речи“, чији је садржај терапија писањем.
Писање је стваралачки чин који води побољшању менталног здравља: смањује анксиозност, смирује мисли и осећања и унеси мир у човеков ум.
Срђан Миљковић, професор српске књижевности и језика, модерирао је радионице током којих су се штићеници наше заједнице на Ченеју креативно остваривали и изражавали кроз писање терапијских вежби које за циљ имају: испитивање емоционалних стања, удубљивање у сложене емоције и истраживање шта их узрокује; изражавање захвалности како за успехе, тако и за неуспехе; трагање за будућим циљевима и савладавање могућих препрека.