Начелница службе за болести зависности Специјалне болице „Горња Топоница“ посетила нашу заједницу на Ченеју

Начелница Службе за болести зависности, примаријус др Весна Димитријевић, психијатар, субспецијалиста болести зависности, наченик Одељења за алкохолизам примаријус др Војин Поповић, психијатар, субспецијалиста болести зависности и начелник Одељења за наркоманију др Драган Вукадиновић, психијатар, субспецијалиста болести зависности из Специјалне болнице за психијатријске болести „Горња Топоница“, са својим сарадницима, 7. новембра 2018. године, посетили нашу терапијску заједницу на Ченеју и манастир Ковиљ. Том приликом су се упознали са нашим резултатима, методологијом и активностима које спроводимо у циљу рехабилитације оболелих од болести зависности и подржали наше штићенике. Разменили смо наша искуства и договорили будућу сарадњу у виду стручне подршке особља Специјалне болнице „ Горња Топоница“ нашим будућим штићеницима са територије у њиховој надлежности.