Oдржали смо предавање на XII ECPD Међународној специјалистичкој школи

На позив проф. др Петра Настасића и Европског центра за мир и развој Универзитета за мир Уједињених нација, 26. јуна 2021. године одржали смо предавање на XII ECPD Међународној специјалистичкој школи „Савремена достигнућа у превенцији, лечењу и рехабилитацији болести зависности“, одржаној 25. и 26. јуна 2021. године у Скупштини града Београда.