Oдржали смо трибину за ученике Техничке школе у Бечеју

06. јуна 2017. године, одржали смо трибину у циљу превенције и упозоравања на штетност злоупотребе психо-активних супстанци за ученике првих и других разреда Техничке школе у Бечеју.