Одржали смо трибину у основној школи „Коста Трифковић“ у Новом Саду.

26. априла 2018. године, одржали смо трибину у циљу превенције и упозоравања на штетност злоупотребе психо-активних супстанци за ученике седмог и осмог разреда основне школе „Коста Трифковић“ у Новом Саду.