Предавање за ученике техничке школе „ Михаило Пупин“ у Инђији

10. маја 2018. године, одржали смо предавање у циљу превенције и упозоравања на штетност злоупотребе психо-активних супстанци за ученике првог разреда техничке школе „ Михаило Пупин“ у Инђији.