Секретаријат за социјалну заштиту града Београда подржао је наше активности у оквиру пројекта „Чувари душе“

  У циљу унапређење положаја осетљивих група грађана кроз имплементацију активности које доприносе побољшању квалитета њиховог живота, Град Београд – Градска управа града Београда – Секретаријат за социјалну заштиту, током 2022. године, подржао је наше активности у оквиру пројекта „Чувари душе“. Пројекат се реализује у периоду јун – децембар 2022. у терапијској заједници у селу Брајковац.
Поред активности које чине основу програма психо-социјалне рехабилитације и ресоцијализације оболелих од болести зависности у Земљи Живих, Пројекат доноси и неколико специјализованих обука и радионица које за циљ имају опште побољшање и квалитетно провођење слободног времена у Заједници.
  Иван Гавриловић, дипломирани теолог и психолошки саветник и психотерапеут, проводи са штићеницима психотерапију кроз групни и индивидуални рад. У групном раду учествују сви штићеници који тренутно живе у кући у Брајковцу. Добробит групног терапијског рада је, пре свега, у првим фазама специјализованог терапеутског програма за болести зависности следећи: подизање нивоа увида у своју зависност, постојање проблема, рад на мотивацији за променом. У другој фази акценат је на повећању знања и развоју социо-емоционалних вештина, као и увиди у проблематичне и деструктивне обрасце понашања који имају везе са зависностима, али и разумевање њиховог порекла у личној породичној историји штићеника. У трећој фази програма рад је базиран на превенцији релапса и одржавањима позитивне промене. Групни рад подразумева још и једну врсту „изласка из себе“ и упућивања на друге, као и на своју позицију у друштву и начина функционисања, који се осликава кроз односе штићеника у групи и међусобној интеракцији.
  Индивидуална психотерапија захтева рад са терапеутом „један на један“, где штићеници износе оне садржаје које нису спремни да поделе са групом у том тренутку, а који за њих представљају проблем. Индивидуална терапија помаже човеку да освести и научи да се носи са одређеним емоционалним стањима корак по корак, и да у једној безбедној атмосфери поверења кроз однос са терапеутом стекне корективна емоционална искуства. Садржаји индивидуалних терапија остају у потпуној дискрецији као етичка обавеза терапеута.
  Дејан Перишић дипломирани теолог одржао је серију предавања под називом: „Пронађи себе у Јеванђељу“ – практични и примењиви савети верског и литургијског искуства православне вере и Цркве који могу бити од помоћи штићеницима – бившим зависницима у успостављању здравог животног поретка.
  Срђан Миљковић, професор српске књижевности и језика,модерирао је драмске радионице арт-терапије током којих штићеници демонстрирају и усавршавају наративне технике које се по правилима терапијске заједнице Земља Живих свакодневно примењују: писање и читање дневника, парола из светог Јеванђеља, сведочанство и подела; у циљу заузимања исправног става спрам зависничког понашања.